درباره ما


تخیل، دنیای پیوند دادن ناخودآگاه و هنراست، و چه کسی می داند که در ناخودآگاه آدمی چه می گذرد، مگر زمانی که دریچه ای را به روی او می گشاییم تا خود را نشان دهد، خشم ها، دردها، زیبایی های نهفته ذهن و هزاران ابژه که از آنها بی خبریم. سورئال فرصتی است برای تقویت روان و به تصویر کشیدن تضادهای درونی و بیرونی، چه اینکه رسالت هنرمند جز این نیست.

استودیو هنر ندا” دریچه ای است بر این هنر بی انتها. هنری که از خیال تبعیت کرده است. کارهای ارائه شده در این مجال بیشتر سبک های انتزاع و سورئال را دنبال می کنند و بعضا در بخش تکنیک نمایی، از سبک رئال پیروی کرده است. میکس مدیا، آبرنگ، اکرلیک، رزین و … تکنیک هایی است که نقاشی ها از آن بهره برده اند.

خدمات


  • آب رنگ
  • پاستل
  • اکریلیک
  • رنگ‌‌ و روغن
  • کلاژ

بیشترین سوابق کاری


آب رنگ
75%
پاستل
50%
رنگ‌‌ و روغن
90%