چگونه یک نقاش ماهر شویم ؟


افراد زیاید به نقاشی علاقمند هستند اما به دلیل اینکه تصور می کنند یک نقاش ماهر شدن بسیار سخت است، رفتن به دنبال هنر را رها می کنند. تا زمانی که شما قلم به دست نگرفته و نقاشی را شروع نکنید، این ترس کاذب از بین نخواهد رفت. کافی است عزم خود را به کار گرفته و وارد دنیای هنر شوید. در این مقاله به صورت خلاصه و مفید به شما خواهیم گفت چگونه می توانید یک نقاش ماهر شوید.

آیا می خواهید نقاش ماهر شوید؟

این مطلب را فراموش نکنید که اگر می خواهید در هر مسیری موفق شوید، باید تحمل شکست و سختی های اولیه را داشته باشید. شما از زمانی که نقاشی را با یک مداد و کاغذ شروع می کنید، ممکن است چندین بار طرح اولیه را خراب کنید تا بتوانید به نقاشی دلخواه خود برسید. رسیدن به این مرحله ممکن است ماه ها زمان ببرد. در نتیجه شما باید حوصله به خرج دهید و همیشه به هدف خود که می خواهید نقاش ماهر شوید فکر کنید تا سختی های اولیه آزار دهنده نباشد. اما چند توصیه برای شما خواهیم داشت:

1-   وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنید.

سعی کنید در صورتی که از نظر مالی مشکل ندارید، تمام وسایل مورد نیاز برای نقاشی را تهیه کنید. در این صورت انگیزه بیشتری خواهید داشت. وقتی برای داشتن این وسایل هزینه می کنید، هر بار با دیدن آن ها خود را ملزم می دانید هر طور شده یک نقاش ماهر بشوید تا از این وسایل یک نتیجه عالی به دست بیاورید.

2-   اکنون بر روی کار خود  تمرکز کنید.

بالاخره شما در ذهن خود تصوراتی دارید که از خلقیات و روحیات شما نشات می گیرند.  شما با نقاشی در واقع با ذهن خود ارتباط برقرار می کنید. یکی از راه هایی که منجر به آرامش می شود، تخلیه ذهن از طریق هنر درمانی است. زمانی که مداد به دست می گیرید، تراوشات ذهنی شروع می شود در این زمان شما باید به آنچه در ذهن می آید، تمرکز کنید تا بتوانید تصویر ذهنی را طراحی کنید.

3-   شما باید سبک خاصی داشته باشید.

با توجه به اینکه در نقاشی سبک های متنوعی وجود دارد، برای اینکه بتوانید یک نقاش ماهر بشوید باید در ابتدا سبک خود را تعیین کنید. به سراغ یک فرد متخصص بروید تا با چند تست نقاشی مشخص کند یا شما در سبک انتخابی موفق می شوید و یا اینکه تنها به دلیل شهرت و زیبایی طرح، به آن علاقمند شده اید.

4-   به خودتان فرصت اشتباه بدهید.

یک نقاش ماهر تا زمانی که اشتباه نکند و بارها طراحی خود را خراب نکند، نمی تواند تجربه خوبی به دست آورده و بتواند عیوب خود را رفع کنید. بنابراین از اشتباه کردن هراس نداشته باشید تا بتوانید توانایی و استعداد خود را کشف کنید.


دیدگاه ها


پنج × 1 =